Ha ittas vezetés miatt ügyvédet keres

Szakszerű jogi képviselet!
Kérjen konzultációt még ma!

vagy keressen a +36 30 432 2665 számon

Médiamegjelenések
vezess.hu logo
rtl klub logo
tv2 logo
24.hu logo
hvg.hu logo
blikk logo

Az ön ügyvédje

Dr. Kakuk Zoltán Dániel

Miért válasszon engem?

Több mint 8 év gyakorlati tapasztalattal rendelkezem ittas vezetés miatt indult büntetőügyekben, így Ügyfélként - ismerve 2022. évében is a bírói gyakorlatot - Ön őszinte, naprakész, közérthető tájékoztatást kaphat valamennyi felmerülő kérdésére. Az ügyfélközpontúság jegyében Ügyfeleim részére olyan jogi szolgáltatást nyújtok, amelyet fordított esetben én is elvárnék. Így érhető el az Ügyfél-ügyvéd közötti kellő bizalom, mely lehetővé teszi, hogy színvonalas szakmai munka mellett akár olyan eredmény születhessen, amely az Ügyfél érdekének maximálisan megfelel. Ne feledje: az Ön érdeke, az én érdekem is.

Dr. Kakuk Zoltán Dániel - ittas vezetés ügyvéd

vezetői engedélye érdekében ne késlekedjen ügyvédhez fordulni!

Több mint 8 év tapasztalat
Szakértelem
Naprakész tájékoztatás

Miért válasszon engem?

Több mint 8 év gyakorlati tapasztalattal rendelkezem ittas vezetés miatt indult büntetőügyekben, így Ügyfélként - ismerve 2022. évében is a bírói gyakorlatot - Ön őszinte, naprakész, közérthető tájékoztatást kaphat valamennyi felmerülő kérdésére. Az ügyfélközpontúság jegyében Ügyfeleim részére olyan jogi szolgáltatást nyújtok, amelyet fordított esetben én is elvárnék. Így érhető el az Ügyfél-ügyvéd közötti kellő bizalom, mely lehetővé teszi, hogy színvonalas szakmai munka mellett akár olyan eredmény születhessen, amely az Ügyfél érdekének maximálisan megfelel. Ne feledje: az Ön érdeke, az én érdekem is.

Az ön ügyvédje

Dr. Kakuk Zoltán Dániel

Dr. Kakuk Zoltán Dániel - ittas vezetés ügyvéd

!

Tudta!? Ittas állapotban történő elektromos rollerezés akár pénzbüntetéssel és járművezetéstől eltiltással is járhat.

Mint védőügyvéd, miben tudok önnek segíteni ittas vezetés esetén?

  • Ellátom a védelmét az eljárás jogerős befejezéséig.
  • Segítek a védekezésének előkészítésében, hogy az Önnel szemben eljáró hatóságok valamennyi olyan enyhítő körülmény birtokában lehessenek a döntésük esetén, amely a büntetés minimalizálását teheti lehetővé felelősségmegállapítás esetén.
  • Teljes körű, világos és érthető felvilágosítást adok az eljárás során jogairól és kötelességeiről, az eljárás menetéről.
  • Elkészítem az ügyben valamennyi szükséges beadványát.
  • Nem csak a rendőrséggel, az ügyészséggel és a bírósággal tartom a kapcsolatot, hanem az Önnel is, hiszen az ügyvéd-ügyfél közötti zökkenőmentes és naprakész információkkal ellátott kommunikáció elengedhetetlen.

Mire számíthatok 2022-ben, ha ittasan vezettem? Bűncselekményt vagy szabálysértést követtem el?

Merül fel az első kérdés az ittasan vezetők körében. Különbséget kell tenni szabálysértés és bűncselekmény között. Az alább található táblázat segíthet eligazodni az ittasság fokának megállapításában, és abban is, hogy adott esetben szabálysértésről vagy bűncselekményről beszélhetünk. Amennyiben nem biztos abban, hogy az Ön által elkövetett ittas vezetés szabálysértés vagy bűncselekmény, keressen bizalommal elérhetőségeim valamelyikén.

Mikor forduljak ügyvédhez?

Az ittas vezetőnek is, mint minden más terheltnek a büntetőeljárásban, joga van ahhoz, hogy védőügyvédet hatalmazzon meg a védelmének ellátására. A kérdésre egyelten egy jó válasz létezik: lehetőleg minél korábban, akár már az eljárás megindításának napján. Minél korábban fordul védőügyvédhez ittas vezetés esetén, annál nagyobb az esélye, hogy a büntetőeljárás során az Ön érdekei és jogai szakszerűen, hozzáértő módon vannak képviselve.

Miért célszerű védőügyvédet meghatalmaznia ittas vezetés esetén?

A hatóság általában nem rendel ki védőügyvédet az ittas vezetők számára. Két kivétel van ez alól: 1. Amikor a terhelt védő kirendelését kifejezetten indítványozza. 2. Amikor törvény alapján kötelező a védő kirendelése. Ne feledje: ittas vezetés esetén egy védőügyvéd mindig a védekezéshez való joga gyakorlásának keretei között az Ön érdekeinek elsődlegessége alapján jár el. (Ütv. 40. § (2))

Mi a cél ittas vezetés esetén?

A lehető kedvezőbb döntés elérése, a büntetés minimalizálása ittas vezetés esetén. Így nem utolsó sorban a pénzbüntetés minimalizálása, a járművezetéstől eltiltás időtartamának minimalizálása, adott esetben a járművezetéstől eltiltás kategóriára korlátozása, valamint különös méltánylást érdemlő körülmény esetén a járművezetéstől eltiltás teljes elkerülése. Összefoglalva tehát: az ittas vezető számára elérhető legkedvezőbb joghátrány elérése.

Ismerje meg most jogait és lehetőségeit! Legyen tisztában magatartásának a következményeivel!

Mire jó a konzultáció ittas járművezetés esetén?

Az ügyvédi konzultáció keretében lehetősége van feltárnia, hogy mi történt az ittas vezetéskor. Azt követően, hogy a védőügyvéd megismerte a tényállást, Ön teljes körű tájékoztatást kap magáról a bűncselekményről, az ahhoz kapcsolódó büntetőeljárás menetéről, és a várható jogkövetkezményekről, büntetésekről. Dönthet úgy a konzultáción, de akár később is, hogy a védőügyvéd részére ügyvédi meghatalmazást ad a védelmének ellátására.

Mikor kaphatom vissza a vezetői engedélyemet?

Minden ittas vezetés miatt indult büntetőügy egyedi, így erre a kérdésre csak ügyvédi konzultációt követően, az ügy teljes megismerése mellet van lehetőség válaszolni.

Mennyi időre tudják elvenni a vezetői engedélyemet?

Ittas járművezetés esetén a járművezetéstől eltiltás határozott ideig tart, súlyosabb esetekben akár végleges hatályú is lehet. A határozott ideig tartó eltiltás legrövidebb tartama egy hónap, leghosszabb tartama tíz év. A járművezetéstől eltiltást hónapokban vagy években, illetve években és hónapokban kell meghatározni.

Légalkoholszint táblázat

0.1 mg/l alatt
az alkoholfogyasztás nem bizonyítható
0.11 mg/l - 0.25 mg/l
ivott de alkoholosan nem befolyásolt
0.26 mg/l - 0.4 mg/l
igen enyhe
0.41 mg/l - 0.75 mg/l
enyhe
0.76 mg/l - 1.25 mg/l
közepes
1.26 mg/l - 1.75 mg/l
súlyos
1.76 mg/l fölött
igen súlyos

Véralkoholszint táblázat

0.2 g/l alatt
az alkoholfogyasztás nem bizonyítható
0.21 g/l - 0.5 g/l
ivott de alkoholosan nem befolyásolt
0.51 g/l - 0.8 g/l
igen enyhe
0.81 g/l - 1.5 g/l
enyhe
1.51 g/l - 2.5 g/l
közepes
2.51 g/l - 3.5 g/l
súlyos
3.5 g/l fölött
igen súlyos

Mekkora pénzbüntetésre számíthatok?

A Btk. 50. § alapján a pénzbüntetést úgy kell kiszabni, hogy - figyelemmel a bűncselekmény tárgyi súlyára - meg kell állapítani a pénzbüntetés napi tételeinek számát, és - az elkövető vagyoni, jövedelmi, személyi viszonyaihoz és életviteléhez mérten - az egynapi tételnek megfelelő összeget. A pénzbüntetés legkisebb mértéke harminc, legnagyobb mértéke ötszáznegyven napi tétel. Egynapi tétel összegét legalább ezer, legfeljebb ötszázezer forintban kell meghatározni.

Több kategóriára is van érvényes vezetői engedélyem, azok megmaradhatnak-e, ha csak személygépjárművet vezettem ittasan?

A 2022-ben hatályos jogszabályok nem tiltják ezt, így a bíróság akár dönthet úgy, hogy a járművezetéstől eltiltást bizonyos kategóriára korlátozza.

Közérthető, őszinte tájékoztatás! 24/7 elérhetőség, akár ünnepnapokon és hétvégén is!

Mikor kötelező az utánképzés? El kell-e végeznem az utánképzést?

Kötelező az utánképzés, ha Önt a bíróság jogerősen (teljes körű) járművezetéstől eltiltásra ítélte. Amennyiben a bíróság a járművezetéstől eltiltást valamely kategóriára korlátozta, nem szükséges utánképzésen részt vennie.

Mit jelent a kategóriára korlátozott eltiltás?

A járművezetéstől eltiltás meghatározott fajtájú (légi, vasúti, vízi vagy közúti) és kategóriájú járműre is vonatkozhat, így adott esetben, ha a terhelt rendelkezik több kategóriára (pl.: B, A, C, D stb.) érvényes vezetői engedéllyel, lehetőség van eltiltani csak attól a kategóriának a járművezetésétől is, amellyel a bűncselekményt elkövette.

Vezethetek-e még, ha a helyszínen elvették a vezetői engedélyemet?

Nem, tekintettel arra, hogy az engedély nélküli vezetés szabálysértésének számít.

Mi az az engedély nélküli vezetés?

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény 220. § alapján aki vasúti járművet, légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetőleg a közúti forgalomban olyan gépi meghajtású járművet vezet, amelynek vezetésére hatósági engedéllyel nem rendelkezik, továbbá aki e járművek vezetését ilyen személynek átengedi, szabálysértést követ el.

Mit jelent az eltiltás hatálya alatti járművezetés?

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény 176. § alapján az a járművezetéstől eltiltott személy, aki a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt annak érvényesülési körébe tartozó járművet vezet, szabálysértést követ el.

További kérdése van vezetői engedélyével kapcsolatban? Tegye fel! Kérje konzultációnkat!

Őrizetbe vehetnek-e, ha ittasan vezettem?

Igen, az őrizet bíróság elé állítás céljából is elrendelhető.

Mi van, ha nem értek egyet az elsőfokú bíróság döntésével?

Ha a bíróság tárgyalást tartott, de az Ön számára kedvezőtlen döntés született, enyhítésért (adott esetben akár felmentésért is) fellebbezést jelenthet be. Ha az ügyben a bíróság büntetővégzést hozott tárgyalás mellőzésével, kérheti tárgyalás tartását.

Nem volt tárgyalás, de kaptam egy büntetővégzést. Mit tehetek?

A Be. 740. § (1) bekezdése alapján a bíróság az ügyészség indítványára vagy hivatalból háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűncselekmény esetén tárgyalás mellőzésével, az ügyiratok alapján büntetővégzést hoz, ha az ügy megítélése egyszerű, a vádlott szabadlábon van vagy más ügyben tartják fogva, és a büntetés célja tárgyalás nélkül is elérhető. A büntetővégzés ellen nincs helye fellebbezésnek, de az ügyész, a vádlott (/terhelt), a védő, a magánfél, a vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt a büntetővégzés kézbesítésétől számított nyolc napon belül tárgyalás tartását kérheti. Abban az esetben, ha valamelyik fél tárgyalás tartását kérte, a bíróság kötelezően tárgyalást (/előkészítő ülést) tart.

Mi is a köznapi értelemben vett ittas vezetés (járművezetés ittas állapotban)?

A Btk. 236. § szerint: (1) Aki ittas állapotban vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású úszólétesítményt vagy közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású járművet vezet, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés bűntett miatt a) három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény súlyos testi sértést, b) egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget, c) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált, d) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz. (3) Aki ittas állapotban nem gépi meghajtású úszólétesítmény vagy közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton nem gépi meghajtású jármű vezetésével a (2) bekezdésben meghatározott következményt idézi elő, az ott tett megkülönböztetés szerint büntetendő.

Konzultációhoz kérem töltse ki az alábbi adatlapot

Név

E-mail cím

Telefonszám*

Alkoholszint mérésének módja*

csak szondáztatás
vér / vizelet vétel

Véralkoholszint értéke*

nem tudom
0.2 g/l alatt
0.21 g/l - 0.5 g/l
0.51 g/l - 0.8 g/l
0.81 g/l - 1.5 g/l
1.51 g/l - 2.5 g/l
2.51 g/l - 3.5 g/l
3.5 g/l fölött

Üzenet

Jelen üzenetem megküldésével egyidejűleg az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján - tudomásul veszem, hogy az adatkezelő, azaz dr. Kakuk Zoltán Dániel ügyvéd a most - önkéntesen - megadott személyes adataimat a GDPR és az Infotv. vonatkozó és releváns feltételei szerint, jelen jogi szolgáltatás céljaival összefüggésben, kizárólag a kapcsolatfelvétel megkönnyítése érdekében kezeli. Az űrlap kitöltése az érintettek azonosítását harmadik fél számára nem teszi lehetővé, a fenti adatok megismerésére kizárólag az adatkezelő jogosult, a személyes adatok biztonsága technikai intézkedések alkalmazásával megfelelően biztosítva van. Az űrlap beküldésével egyidejűleg tudomásul veszem, hogy a személyes adataim kezelését az adatkezelő felé jelzett írásos bejelentésemmel visszavonhatom.

Elérhetőségeim

Iroda cím

1055 Budapest

Szent István körút 17.

3. emelet 4. ajtó (kapucsengő: 58)

Hívjon bizalommal

+36 30 432 2665